แบบเสื้อโปโล

เสื้อโปโลแบบตัดต่อ : คุณสามารถออกแบบสี แบบปก แบบสาบ และแบบแขน บนเสื้อโปโลของคุณเองได้เลย

แบบเสื้อโปโลตัดต่อ

เสื้อโปโลแบบธรรม : คุณสามารถออกแบบสี แบบปก แบบสาบ และแบบแขน บนเสื้อโปโลของคุณเองได้เลยเช่นกัน

แบบเสื้อโปโลธรรมดา

Advertisements